Home Up Babesiosis EPI Winter Verzorging DNA analyse Genealogisch ID

Vragen omtrent DNA analyse.


28 Vragen en antwoorden.


Welke pups en ouderdieren dienen getest te worden ?

Voor alle nesten geboren vanaf 01.01.2009 moeten de beide ouderdieren en minstens één pup, willekeurig uit te kiezen door de KMSH identificiëerder, DNA getest worden.


Mag de fokker een pup kiezen voor controle, bvb omdat hij die zelf wenst te behouden ?

Nee, de identificeerder kiest willekeurig een pup uit het nest.


Waarom slechts één pup per nest testen ?

Geopteerd werd voor één pup teneinde de financiële last voor de fokker niet te verzwaren. De fokker kan echter vragen het volledige nest te testen.


Wat met honden reeds getest in andere landen maar waarvan het DNA-profiel niet compatibel is met ISAG 2006 ?

Kan niet aanvaard worden; voor deze honden moet een nieuw DNA-test ISAG 2006 gedaan worden; sommige labo’s (bvb Laboklin) kunnen op aanvraag van de eigenaars dergelijke testen omzetten naar ISAG 2006.


Is het mogelijk dat door het uitwisselen van speeksel tussen twee pups het ISAG 2006 profiel verkeerd vastgesteld wordt ?

Het labo zal de vermenging van DNA vaststellen en nieuw DNA test aanvragen.


Zijn er andere labo’s in de ons omliggende landen die het ISAG 2006 systeem gebruiken en zo ja welke zijn deze ?

Ja, maar een volledige lijst van deze buitenlandse labo’s kunnen wij momenteel niet voorleggen. De eigenaar van de buitenlandse hond moet zich hierover informeren.


Gaan de andere Europese landen ook het ISAG 2006 gebruiken in de toekomst ?

Voortgaande op de beschikbare informatie: Ja.


Wat moet er gebeuren bij het gebruik van een reu die in het buitenland verblijft en nog geen ISAG 2006 profiel heeft ?

De fokker die de reu wenst te gebruiken kan een DNA-kit aanvragen bij de KMSH. Hij neemt deze dan mee ter gelegenheid van de dekking ; ter plaatse wordt het DNA staal afgenomen door een erkend dierenarts die ook in deze hoedanigheid het document ondertekent. De fokker stuurt dan de kit naar Progenus voor analyse.


Vanaf welke datum moet het DNA-profiel van de reu voor de  geboorte van de pups gekend zijn ?

Van 01.01.2009 (2009 wordt als een overgangsjaar gezien).
Wat dient er te gebeuren als men sperma van een reu wil invriezen ?

De procedure voor toelating tot invriezen sperma blijft ongewijzigd, maar het DNA test wordt nu geëist om de toelating te verkrijgen. Bij afname van het sperma en voor invriezing moet een staal volgens de vastgestelde procedure genomen worden om te sturen naar Progenus.


Wat met ingevroren sperma van nog levende reuen en reeds overleden reuen ?

In het geval de reu nog leeft kan een staalafname gebeuren volgens de vastgestelde procedure; in geval de reu reeds overleden is dient bij het ontdooien van het sperma en vooraleer te insemineren een kleine hoeveelheid sperma (1/5 van een strooitje) in een speciale tube ( te leveren door het labo waar het sperma gestockeerd is) naar Progenus gestuurd te worden voor analyse. De DNA-kit kan bij het KMSH gevraagd worden.


Wat indien de eigenaar het DNA-certificaat of de “genetische identiteitskaart” verliest ?

Een nieuw certificaat  en/of genetische identiteitskaart kan bij Progenus aangevraagd worden.


Is een DNA-test 100% betrouwbaar ?

Alle labo’s geven een betrouwbaarheidspercentage van meer dan 99%.


Waarom worden DNA-resultaten uit bvb Australië en USA niet aanvaard ?

Omdat ze niet volgens het ISAG2006 systeem zijn opgemaakt en dus niet compatibel.


Eigenaars hebben DNA-profiel laten bepalen door Antagène  in Frankrijk en worden nu met problemen geconfronteerd ?

Antagène weigert de resultaten (= gecijferd markers) uit te wisselen met Progenus; de klant, die voor de test betaalde kan zelf bij Antagène het attest opeisen, en dan overmaken aan Progenus.


Staan de DNA-markers op het certificaat en op de genetische identiteitskaart ?

De markers komen voor op de beide documenten; de corresponderende cijfercode wordt vermeld op het certificaat en omgezet naar een lettercode op de genetische identiteitskaart en dit gemakshalve voor de leek


De teef overlijdt bij de geboorte van de pups, wat te doen ?

Het overleden dier koel bewaren  en onmiddellijk de KMSH verwittigen die een identificeerder zal afvaardigen die een DNA-staal van het overleden dier neemt.


Onverwacht wordt in het buitenland een andere dekreu gebruikt dan voorzien, wat te doen ?

Op de documenten van de DNA-kit worden de gegevens van de gebruikte reu vermeld, evenals de vermelding “andere reu dan opgegeven”; ter plaatse neemt een erkend dierenarts een DNA-staal van de werkelijk gebruikte reu en ondertekent de formulieren . U moet de KMSH verwittigen van de verandering van dekreu en een kopie van de stamboom sturen.De eigenaar van de gebruikte reu weigert DNA-test ?

De verplichting van een DNA-test dient tussen de eigenaar van de teef en de eigenaar van de reu vooraf afgesproken en overeengekomen te worden ( de modaliteiten zijn eveneens onderling af te spreken) : indien de buitenlandse eigenaar toch weigert kan de reu niet gebruikt worden. Zonder DNA-test wordt er geen stamboom afgeleverd.


Teef sterft bij keizersnede, mag de dierenarts DNA staalname doen ?

Nee, de eigenaar  van de hond moet onmiddellijk KMSH verwittigen die een identificeerder afvaardigt.


Kan men een DNA-kit op voorhand bekomen voor dek in het buitenland ?

Ja, na betaling van het overeenkomstig factuur wordt de kit naar de aanvrager gestuurd.


Stel dat het labo Progenus failliet gaat, zijn de resultaten dan verloren ?

Nee, want alle gegevens zijn eveneens bij KMSH in de databank gestockeerd.


Waarom worden tweemaal verplaatsingskosten aangerekend zelfs indien de tatoeëerder op hetzelfde moment  én identificatiecontrole en DNA-staalname doet ?

De identificatiecontrole kadert in een nestdossier(1/…) en de DNA-staalname betreft een dossier 10/…


Hoelang is het DNA staal houdbaar en onder welke condities (lange verplaatsing in het buitenland bvb) ?

Onder constante temperatuur is het DNA staal gedurende meerdere weken houdbaar.


Kan in het buitenland een dierenarts die inseminatie doet ook DNA nemen ?

De procedure voor kunstmatige inseminatie moet nageleefd worden en zoals reeds gezegd moet de staalname in het buitenland gebeuren door een erkend dierenarts, die ook in deze hoedanigheid  het document moet ondertekenen.


Mag men als fokker een tweede pup laten testen (wil pups zelf houden) ?

Verplicht is één pup willekeurig door identificeerder uit te kiezen, maar de fokker kan aanvragen het volledige nest te testen;dus, ofwel één ofwel alles.


Naar wie wordt de genetische identiteitskaart gestuurd ?

Naar de eigenaar van de hond.


Naar wie wordt de genetische identiteitskaart van de pup(s) gestuurd ?

Naar de fokker, dit twee weken na het bekomen van de stambomen van de pups.