Home Up Babesiosis EPI Winter Verzorging DNA analyse Genealogisch ID

Vragen omtrent genealogische identificatie.


Algemeen.


Op deze pagina willen wij een aantal vaak gestelde vragen met betrekking tot het nieuwe reglement “genealogische identificatie van LOSH-honden” beantwoorden. Deze vragen hebben betrekking op het certificaat “Toegang LOSH-fok” (=”GOED” op een tentoonstelling).


19 Vragen en antwoorden.


Is een “goed” behaald op een clubmatch alle rassen onder Belgische keurmeester geldig ?

De kwalificatie “goed” moet behaald worden onder een Belgische keurmeester op een open-CAC of CACIB tentoonstelling; tijdens de rasspeciale met CAC wordt de “goed”behaald onder een buitenlandse rasspecialist eveneens aanvaard.


Waarom enkel Belgische keurmeester ?

De Belgische kynologische instanties hebben zeggenschap over de Belgische keurmeesters en niet over de buitenlandse; de regel “onder een Belgische keurmeester” wordt na een proefperiode van 6 maanden geëvalueerd en indien blijkt dat dit niet haalbaar is, dan wordt het reglement aangepast.


Wat als er geen Belgische keurmeester mijn ras keurt op een Belgische show ?

Wachten tot de gelegenheid zich voordoet of deelnemen aan de rasspeciale met CAC.


Telt ook de selectie van de rasclub ?

Dit is voorlopig niet voorzien in het reglement, maar de KMSH heeft reeds een voorstel ingediend  bij de VdA om de selectie  eveneens in het reglement op te nemen.


Wordt een “goed” behaald op een rasspeciale zonder CAC aanvaard ?

Nee, de rasspeciale moet met CAC zijn.


Vanaf welke klasse is de “goed” geldig ?

Een “goed” behaald in de jeugdklasse wordt reeds aanvaard.


Wat als men een reu die niet in België geregistreerd is wenst te gebruiken ?

De hond  moet in het land waar hij geregistreerd is minstens een kwalificatie “goed” behaald hebben of een gelijkwaardige beoordeling.


Wat als men in het buitenland enkel een plaatsing geeft en geen kwalificatie ?

Dit wordt per concreet geval onderzocht.


Kan men meerdere malen proberen een “goed” te behalen ?

Ja, er staat geen beperking op.

Wat voor rassen die geen rasclub hebben en waarvoor geen Belgische keurmeester op Belgische shows gevraagd worden ?

Na de evaluatieperiode (van 6 maanden) zal blijken voor welke rassen dit een probleem vormt en zullen er de nodige besluiten uit getrokken worden.


Moeten honden die in het buitenland geregistreerd zijn op een Belgische tentoonstelling komen om een kwalificatie goed te behalen ?

Nee, de kwalificaties behaald in een land waar de hond geregistreerd is worden aanvaard.


Wanneer op een selectie enkel vermeld is “geslaagd” is dit dan geldig ?

Momenteel is het slagen in een “selectieproef” eigen aan het ras nog niet voorzien in het reglement, maar van zodra de selectieproef aanvaard is,dan is het “slagen” van de selectieproef geldig.


Kunnen resultaten behaald op jonge honden- en veteranendagen van de rasclub in aanmerking genomen worden ?

Nee.


Zal er voldoende logistieke ondersteuning zijn bvb  wie zorgt voor de chiplezers ?

Chiplezers en de certificaten “toegang tot de fok” zijn ter beschikking van de organisatoren. Zij kunnen het vereiste aantal chiplezers in bruikleen aanvragen  bij KMSH en kunnen de certificaten “ toegang tot de fok” gratis bekomen  bij de KMSH of ze downloaden van de KMSH website.


Waarom slechts een “goed”; was een “zeer goed” niet beter ?

Hierover is uitgebreid  van gedachten gewisseld en uiteindelijk is geopteerd voor een “goed” omdat het de bedoeling is te vermijden dat er gefokt wordt met honden die “fokuitsluitende” fouten hebben.


Zou het niet mogelijk zijn op elke hiervoor  in aanmerking komende tentoonstelling één of meerdere Belgische keurmeesters te voorzien, die honden waarvoor op deze  tentoonstellingen geen Belgische keurmeester(s) voorzien is, kunnen kwalificeren ?

Dit is één van de mogelijkheden die in overweging kunnen genomen worden indien na de proefperiode van 6 maanden blijkt dat het vooropgestelde systeem niet haalbaar is.


Wordt het resultaat “Anköring” zoals in Duitsland gebeurt, eveneens aanvaard ?

Aangezien “Anköring” vergelijkbaar is met de Belgische selectieproef kan dit voor buitenlandse honden aanvaard worden; honden van Belgische eigenaars moeten voldoen aan de Belgische regelgeving.


Wat als men een volwassen hond koopt die niet in België geregistreerd is en reeds kampioen is ?

De behaalde resultaten van deze hond worden aanvaard en de hond moet niet nogmaals een “goed” behalen op een Belgische tentoonstelling.


Wordt een uitzondering gemaakt voor honden die als gevolg van een trauma niet meer op tentoonstelling kunnen komen ?

Er worden geen uitzonderingen gemaakt; de eigenaar schrijft de hond in voor een keuring onder een Belgische keurmeester op een Belgische tentoonstelling en legt een dierenarts attest voor waaruit blijkt dat het letsel geen genetische oorzaak heeft, maar het gevolg is van een trauma. De keurmeester kan dan, indien de hond voor het overige aan de rasvereisten voldoet, in eer en geweten de kwalificatie “goed”toekennen.


Wijzigingen aan het reglement genealogische identificatie.


Aan het reglement “Genealogische Identificatie LOSH-honden” werden, op de zitting van de Kynologische Raad van 28/3/2009, en met terugwerkende kracht tot 01/01/2009, de volgende wijzigingen aangebracht :