Home Up belgischefokkers internationalefokkers nesten herplaatsingen

Herplaatsingen.


Algemeen.


Wanneer een serieuze fokker iemand een pup verkoopt, dan gaan daar normaal gesproken meerdere gesprekken aan vooraf waarin de potentiële baasjes uitgebreid geïnformeerd worden over de implicaties van hun aankoop en over de invloed die hun nieuwe huisdier op hun leven zal hebben. Wanneer iemand een pup aanschaft, gebeurt dat doorgaans met de beste bedoelingen en met de oprechte intentie om de pup een goede thuis te bezorgen. Ondanks alle voorbereidingen en goede voornemens kan het echter toch voorvallen dat de nieuwe eigenaars na verloop van tijd jammer genoeg niet meer in staat zijn om voor hun viervoeter te zorgen, vaak door omstandigheden waar noch de baasjes, noch de hond enige schuld aan hebben.


In plaats van hun hond gewoon naar een asiel te brengen kunnen de eigenaars in een dergelijke situatie trachten om, in samenwerking met de fokker waar zij de pup kochten, op zoek te gaan naar een nieuwe thuis voor hun viervoeter. Deze procedure staat in de hondenwereld bekend onder de term 'herplaatsing'.


Op deze pagina vindt U een overzicht van Tatra's die via een herplaatsing, in samenwerking met een fokker die lid is van T.O.P. Belgium, op zoek zijn naar een nieuw baasje.


Bezint eer gij begint.


Wanneer U er over denkt om een te herplaatsen Tatra een nieuwe thuis te geven, moet U hierbij niet lichtzinnig te werk gaan. Dit geldt overigens niet alleen voor Tatra's maar voor alle honden, en het geldt ook niet alleen bij herplaatsingen maar ook wanneer U bv. een hond uit een asiel zou adopteren. U moet er rekening mee houden dat U de geschiedenis van de hond niet kent, dat U niet zeker weet in hoeverre de hond degelijk is opgevoed en dat U niet feilloos kan voorspellen hoe de hond zal reageren op zijn nieuwe baas en op zijn nieuwe omgeving. Voorzichtigheid is dus zeker geboden.


In de eerste plaats moet U nooit rechtstreeks een herplaatsing regelen met de vorige eigenaars van de hond. Herplaatsingen moeten altijd verlopen via de fokker waar de pup oorspronkelijk gekocht werd. Hij of zij kan de hond het best evalueren en beoordelen, zowel lichamelijk als karakterieel. Het is erg belangrijk om het advies van de fokker in te winnen alvorens U de aanschaf van een te herplaatsen hond zou overwegen.


Bedenk ten slotte ook dat het voor een hond al traumatisch genoeg is om één herplaatsing te moeten verwerken in zijn leven. Zijn tweede thuis moet dus absoluut de goede zijn, het spreekwoord 'driemaal is scheepsrecht' gaat in dit geval beslist niet op. Overweeg de aanschaf van een te herplaatsen Tatra dan ook uitsluitend wanneer U er, in samenspraak met de fokker, van overtuigd bent dat U de hond een definitieve thuis kan bieden.

Vragen die U moet stellen.


Wanneer U overweegt om een te herplaatsen Tatra een nieuwe thuis te verschaffen spreekt het vanzelf dat U, in samenwerking met de fokker, zoveel mogelijk te weten moet komen over het te herplaatsen dier. Hieronder worden alvast een aantal cruciale vragen opgesomd die U zeker moet stellen. Vanzelfsprekend is deze vragenlijst niet volledig of compleet. De lijst is enkel bedoeld als hulpmiddel, om uw aandacht te vestigen op een aantal erg belangrijke aspecten van een eventuele herplaatsing.  


Vragen die U zeker moet stellen :  Herplaatsingen.


Op dit ogenblik zijn er (gelukkig) geen honden die herplaatst dienen te worden.