Home Up belgischefokkers internationalefokkers nesten herplaatsingen

Nesten.


Algemeen.


Op deze pagina worden de Tatra nesten vermeld die geboren werden bij de fokkers die lid zijn van T.O.P. Belgium, en ook de eventuele nesten die geboren werden bij de overige leden van onze club.


Er wordt een historiek vermeld van de nesten die geboren werden tijdens het lopende kalenderjaar. Voor zover de informatie ons bekend is, zal bij de nestjes ook vermeld worden of er al dan niet nog pups beschikbaar zijn uit het nest.


Er wordt alleen informatie verstrekt over nestjes die effectief geboren werden. Er worden geen aankondigingen geplaatst van verwachte nesten. Voor informatie over eventueel geplande nestjes verwijzen wij U door naar de eigen websites van de verschillende fokkers.

Nesten geboren in 2016.