Home Up Shop info Artikels

Informatie over onze clubshop.


Waarom een clubshop ?


Het zal elke Tatra liefhebber ongetwijfeld al opgevallen zijn dat er in de handel weinig of geen Tatra gadgets verkrijgbaar zijn. Van de meeste hondenrassen kan je boeken, kalenders, stickers, sjaals, petjes, t-shirts, kopjes, glazen en vele andere hebbedingetjes in overvloed vinden bij de dierenwinkel, op beurzen en tentoonstellingen, en via vele andere kanalen. Het aanbod van Tatra artikels is echter zeer beperkt, tot vrijwel onbestaand.


Daar willen wij met onze club graag iets aan veranderen, vandaar dat we het initiatief genomen hebben om zelf een aantal Tatra gadgets te ontwikkelen en te koop aan te bieden. Zo kunnen onze witharige vrienden ook eens op een kalender, een sticker, of een ander artikel prijken. Daarnaast stelt de verkoop van deze Tatra gadgets ons ook in staat om onze clubkas een beetje te spijzen, wat ons toelaat om de belangen van onze trouwe viervoeters nog beter te behartigen en om de activiteiten van onze club nog verder uit te breiden.


Waar kan U de artikels uit onze clubshop verkrijgen?


De artikels uit onze clubshop zijn in principe verkrijgbaar bij elke activiteit die onze club organiseert. Wanneer U deelneemt aan een wandeling, een bijeenkomst of een andere activiteit van T.O.P. Belgium, dan kan U de artikels uit de clubshop ter plaatse aanschaffen. Een overzicht van onze toekomstige activiteiten vindt U in onze agenda.


Wanneer U interesse hebt in één van onze artikels maar niet aanwezig kan zijn op onze activiteiten, kan U contact opnemen met de webmaster. Er kan dan bekeken worden op welke alternatieve manier U de gewenste artikels het makkelijkst kan bekomen.


Uitbreiding van ons assortiment.


Het is onze bedoeling om het assortiment van onze clubshop in de toekomst nog verder uit te breiden, zodat we U een brede waaier van Tatra gadgets kunnen aanbieden. Wanneer U leuke ideeën hebt voor toekomstige Tatra artikels of wanneer er een Tatra gadget is dat U graag in ons assortiment zou willen terugvinden, dan zijn uw suggesties steeds van harte welkom. Wij zullen elk voorstel graag onderzoeken en indien mogelijk verder uitwerken.